Zásahové jednotky PCO

Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia.

Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred zlodejmi či inými narušiteľmi.

Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok.

V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť.

Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb.

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy poplachov. V našich zásahových jednotkách pôsobia špeciálne vycvičení bezpečnostní pracovníci aj so zbraňou

Zásahové vozidlá

Zásahové vozidlá musia byť predovšetkým správne označené v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, a to nápisom „Zásahové vozidlo“. Musia byť spoľahlivé, technicky vybavené a ich jazdné vlastnosti musia byť dostatočné pre plnenie služobných povinností