O nás

O nás

O našej spoločnosti

Spoločnosť JÁGER – ochrana osôb a majetku, s. r. o. pôsobí na trhu 26 rokov. Patrí medzi úplne prvé spoločnosti, ktoré na Slovensku začali pôsobiť v oblasti súkromnej bezpečnosti.

K základným činnostiam, ktoré spoločnosť vykonáva, patrí fyzická ochrana objektov, prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany, vzdialený videomonitoring objektov, technická služba – návrh, montáž, servis elektronických zabezpečovacích systémov PARADOX a SATEL, technická správa nehnuteľností a parkovísk, zabezpečovanie poriadku na športových a kultúrnych podujatiach.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Integrita
Integrita
Progresívnosť
Progresívnosť
Ostražitosť
Ostražitosť
Pripravenosť
Pripravenosť
Diskrétnosť
Diskrétnosť
Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Ciele

Naše ciele

Súkromná bezpečnosť je rozvíjajúca sa oblasť, ktorá sa mení a rozvíja s vývojom nových technológií. V dôsledku tohto bezpečnosť, ktorá bola ešte pred niekoľkými rokmi považovaná za štandard, dnes už nie je prijateľná. Našim cieľom v spoločnosti JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. je poskytovať bezpečnostnú stratégiu nákladovo efektívnym a profesionálnym spôsobom.

FAQ

Časté otázky

Áno, je to neoddeliteľnou súčasťou ochrany objektov a areálov. Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami pri dodávke systémov. Pri napojení na náš Pult centrálnej ochrany dokážeme takto nahradiť stálu fyzickú ochranu.
Realizácia napojenia kamerového systému, alebo elektronického zabezpečiovacieho systému na PCO dokážeme za štandardných podmienok zrealizovať do 24 hodín.
Naši zamestnanci prechádzajú náročnym výberovým procesom, vďaka ktorému garantujeme ich stopercentnú spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Priebežne zamestnanci prechádzajú internou kontrolou, aby bola zabezpečená ich profesionalita.
Okem štandardných zákonných požiadaviek sa riadime i prísnymi internými predpismi pri výbere záujemcov o všetky pozície. Pre momentálnu ponuku pracovných miest nás kontaktujte.
Certifikácie

Naše certifikáty