Kariéra

Pracuj pre nás

Dobrých ľudí nikdy nieje dosť, a preto neustále prijímame nové životopisy

Koho hľadáme

Podmienky ktoré vyžadujeme pre prijatie do našich radov

Strážnu službu môže vykonávať len osoba, ktorá:

 • dosiahla vek 18 rokov,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • je spoľahlivá,
 • je zdravotné spôsobilá,
 • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu S.

Dotazník

V prípade záujmu zaradiť sa do našej databázy uchádzačov pre súčasné alebo budúce pracovné pozície vyplňte nižšie uvedený online dotazník uchádzača o zamestnanie.

  Základne informácie

  Kontaktné informácie

  Osobné informácie