Podmienky prijatia do zamestnania

Podmienky prijatia do zamestnania

Strážnu službu môže vykonávať len osoba, ktorá

  • dosiahla vek 18 rokov,
  • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
  • je bezúhonná,
  • je spoľahlivá,
  • je zdravotné spôsobilá,
  • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu S.

 

 

Dotazník

V prípade záujmu zaradiť sa do našej databázy uchádzačov pre súčasné alebo budúce pracovné pozície vyplňte nižšie uvedený online dotazník uchádzača o zamestnanie.

Základné informácie
Kontaktné informácie
Posledný zamestnávateľ
Ostatné údaje
Miery