Profil

Spoločnosť JÁGER – ochrana osôb a majetku, s. r. o. pôsobí na trhu 26 rokov. Patrí medzi úplne prvé spoločnosti, ktoré na Slovensku začali pôsobiť v oblasti súkromnej bezpečnosti. 

V zmysle zákona č. 473/2005 Zb. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb nám dňa 12. marca 1998 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline udelilo Licenciu na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000171. Najnovšia licencia na prevádzkovanie strážnej služby nám bola vydaná dňa 10.02.2016 č. PS 000549. Spoločnosť SBS Jáger vlastní nasledujúce dokumenty.

Naša spoločnosť dňa 28. 06. 2016 opakovane získala potvrdenie NBÚ o priemyselnej bezpečnosti. Číslo potvrdenia: SP–OBP-1289–2/2016–C.

K základným činnostiam, ktoré spoločnosť vykonáva, patrí fyzická ochrana objektov, prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany, vzdialený videomonitoring objektov, technická služba - návrh, montáž, servis elektronických zabezpečovacích systémov PARADOX a SATEL, technická správa nehnuteľností a parkovísk, zabezpečovanie poriadku na športových a kultúrnych podujatiach.

Všetky ponúkané služby vykonávajú naši zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle zákona 473/2005 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb.

Dokumenty