Technické zabezpečenie objektov

EZS - Elektronický zabezpečovací systém slúži k ochrane majetku a osôb.

Pre koho je EZS určená?

  • rodinné domy;
  • obchody;
  • kancelárie;
  • výrobné a skladovacie haly.

Čo Vám EZS prinesie?

  • okamžité odoslanie informácie o narušení chráneného priestoru na PCO (Pult centralizovanej ochrany);
  • rýchly prenos poplachových správ i na Váš mobilný telefón;
  • minimalizáciu Vašich rizík a strát práve vďaka okamžitej informovanosti;
  • nižšie poistné alebo vyššie plnenie pre Vás pri škodovej udalosti (u väčšiny poisťovní).

Ako EZS funguje?

EZS zaregistruje každý pokus o neoprávnené vniknutie do stráženého objektu. Túto informáciu predá na vopred určené miesto buď rádiovými prostriedkami, po telefónnych linkách, cez GSM bránu, alebo prostredníctvom internetu. Takéto miesto, kde sa odosiela poplachová informácia, môže byť strážna služba, ktorá je vybavená pultom centralizovanej ochrany (PCO), odkiaľ sú následne vysielané zásahové jednotky, ktoré preveria situáciu na objekte.

Riadiacou jednotkou každého EZS systému je ústredňa, ktorú volíme s ohľadom na veľkosť stráženého objektu. Ústredne sú schopné obsluhovať rôzne množstvo uzlov, na ktorých sú pripojené koncové zariadenia. Podľa očíslovania a popisu uzlov je obsluha PCO v prípade vyhlásenia poplachu schopná určiť miesto v stráženom objekte, kde došlo k narušeniu a vyhláseniu poplachu.

EZS môže plniť ďalšie funkcie, ako sú napríklad kontrola vzniku požiaru, únik plynu, zaplavenie a pod. EZS naviac stráži aj sama seba a poplach je vyhlásený i pri pokuse o sabotáž na jednotlivých komponentoch. Proti výpadku elektrického prúdu je EZS chránená záložným zdrojom. Pri dlhodobom výpadku napájania je taktiež vyhlásený poplach.

Celý systém sa dá jednoducho a intuitívne ovládať pomocou klávesnice alebo prostredníctvom bezdrôtových diaľkových vysielačov, prípadne zaslaním SMS správy cez mobilný telefón.

Bezdrôtový systém

V objektoch, kde nie je vhodné vykonať kabeláž, existuje možnosť inštalovať bezdrôtové zariadenie, ktoré má rovnaké funkcie a vlastnosti ako klasické drôtové zariadenie. Každé koncové zariadenie je vybavené vysielačom na batériu. Vysielače pracujú v úspornom režime a ústredne signalizujú stav batérií. Priemerná životnosť batérií v koncových zariadeniach sa pohybuje okolo 3 rokov.