Možnosti pripojenia objektu na PCO

K základným činnostiam, ktoré spoločnosť vykonáva, patrí nielen fyzická ochrana objektov, ale aj prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany. Naši operátori a Zásahové jednotky v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok  sú v pohotovosti 24hod. denne. Na monitorovanie objektov využívame najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany (PCO) a video pulty. Pripojenie objektov na PCO je možné prostredníctvom GPRS, internetom alebo pevnou linkou.

Možnosti pripojenia objektu na Pult centralizovanej ochrany:

  1. Prostredníctvom analógovej telefónnej linky.
  2. Prostredníctvom GPRS – mobilného operátora . Je potrebné zakúpiť komunikátor GPRS, dátovú kartu a pravidelne obnovovať kredit na karte.
  3. Prostredníctvom internetu ETHM (odporúčame pevný, nie mobilný internet). Je zabezpečená kontrola straty spojenia do cca 1 minúty. Je potrebné zakúpiť komunikátor ETHM.

Naprogramované komunikátory Vám dodá naša spoločnosť. Najlacnejšie komunikátory sú priamo od nás :-)

Uvedené možnosti pripojenia je možné kombinovať (napr. pripojenie prostredníctvom telefónnej linky a internetu).

Doplnkové služby:

  • fyzická kontrola objektu Zásahovou jednotkou podľa požiadaviek odberateľa,
  • výpisy z Pultu centralizovanej ochrany (kontrola príchodov a odchodov Vašich zamestnancov, kontrola poplachov a pod.),
  • pripojenie objektu na video pult.

Cena za monitorovanie objektu a vykonávanie výjazdov bude dojednaná osobne.

V prípade, že by ste mali záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou neváhajte nás kontaktovať. Kontakt: JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Tel: 044/5525780, 0905/326 469 e-mail: sbs.jager@stonline.sk, web: www.sbsjager.sk