Technická služba

Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

V prípade záujmu o elektronický zabezpečovací systém Vám zabezpečíme spoľahalivých technikov s potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaný Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), ktorí navrhnú a vypracujú cenovú kalkuláciu, zabezpečovací systém nainštalujú vo Vašom objekte a prednostne pripoja na náš pult centralizovanej ochrany.