Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou prevádzkou, ktoré je schopné monitorovať akýkoľvek objekt so systémom EZS (Elektronický Zabezpečovací Systém) alebo EPS (Elektronická Požiarna Signalizácia). V prípade narušenia chráneného objektu systém vykoná všetky prenosy prostredníctvom telefónnej linky, Ethernetu, GPRS alebo GSM brány na Pult centralizovanej ochrany - PCO, odkiaľ je  ku chránenému objektu okamžite vyslaná Zásahová jednotka, ktorá vykoná zabezpečenie objektu (eliminácia nebezpečenstva, zadržanie páchateľa, privolanie záchranných zložiek - polície, hasičov, rýchlej zdravotnej služby  ap.)

Naši operátori a Zásahová jednotka sú v pohotovosti 24hod. denne. Na monitorovanie objektov využívame najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany na Slovenskom trhu.

Členovia Zásahovej jednotky sú vždy pripravení na okamžitý výjazd. Sú ozbrojení a pravidelne školení  ako postupovať v mimoriadnych situáciách napr. pri stretnutí s nebezpečným a agresívnym páchateľom.  

Pri zistení podozrenia z trestnej činnosti členovia Zásahovej jednotky úzko spolupracujú s príslušníkmi Policajného zboru, ako aj s ostatnými záchrannými zložkami.

Operačný pracovník PCO priebežne informuje majiteľa objektu o všetkých podstatných bezpečnostných skutočnostiach na objekte, kde bol vykonaný zásah. Každý zákazník pripojený na pult centralizovanej ochrany môže SBS JÁGER-ochrana osôb a majetku, s.r.o. požiadať o výpis udalostí, ktoré boli uskutočnené na príslušnom monitorovanom objekte.

Žiadosť na pripojenie na pult centralizovanej ochrany