Strážna služba

Poskytujeme  komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osoby alebo majetku.

  • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste  (napr.: banky, poisťovne, obchody, nemocnice, hotely, súkromné spoločnosti ...)
  • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (napr.: súkromné objekty - domy, byty, chaty, stavby, pozemky...)
  • Ochrana osoby (fyzická ochrana osoby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a  požiadaviek klienta)
  • Ochrana majetku a osoby pri preprave alebo ochrana prepravy majetku a osoby (napr.: ochrana osoby pri preprave, preprava finančnej hotovosti a iných cenností)
  • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (napr.: kultúrne a športové podujatia, koncerty, futbalové, hokejové zápasy, plesy...)
  • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému (Pult centralizovanej ochrany - PCO, vzdialeny video monitoring)

Zamestnanci SBS JÁGER ochrana osôb a majetku pri fyzickej kontrole v stráženom objekte používajú on-line elektronický kontrolný obchôdzkový systém. Takto je zabezpečená pravidelná kontrola stráženého objektu.