Máte nejaké otázky???

Tu je miesto na Vaše otázky. Položiť nám ich môžete cez Facebook, alebo mailom na sbs.jager@stonline.sk. Niektoré z nich uverejňujeme:

 

Pána Igora z Trenčína zaujal náš nový reklamný banner, zaujímal sa podrobne o službu "na vašej chate RELAXUJTE":

Správa nehnuteľností, dokážeme pre Vás zabezpečiť:

Nepretržitú bezpečnostnú službu, naši operační pracovníci pultu centralizovanej ochrany (PCO) profesionálne vykonávajú dohľad nad všetkými pripojenými objektmi na PCO. V prípade poplachu z chráneného objektu túto skutočnosť preveria naši členovia zásahových jednotiek v zásahových vozidlách v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Externé zásahové jednotky máme v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Šahy a Banská Bystrica. Spolupracujeme so všetkými významnými bezpečnostnými a technickými službami na Slovensku.

Kontaktnú osobu pre PCO, ktorá sprístupní narušený objekt pripojený na pult centralizovanej ochrany zásahovej jednotke. Túto službu vo veľkej miere využívajú najmä majitelia rekreačných chát alebo chalúp, ktorí sa trvalo nezdržujú v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečí nehnuteľnosť pred Vašim príchodom. Zapne vykurovanie, odhrnie sneh, nehnuteľnosť vyvetrá, pripraví drevo (zapáli oheň) v krbe, zapne ohrev vody, vykoná drobné úpravy alebo opravy v nehnuteľnosti (od výmeny žiaroviek až po kosenie trávnika), zvládne aj bežné upratovanie, posteľnú bielizeň donesie do/z práčovne, na Vaše želanie doplní chladničku.

Návrh, montáž, servis EZS, dokážeme navrhnúť, namontovať a vykonávať servis pre elektronický zabezpečovací systém Paradox a Satel. Zabezpečíme pre Vás (zakúpenie) SIM karty do modulov, ktoré komunikujú s PCO a chráneným objektom. Zaučíme Vás ako jednoducho ovládať „alarm“ nainštalovaný vo Vašej nehnuteľnosti.

http://www.sbsjager.sk/clanok/26-na-liptove-relaxujte

 

 

Môže vo Vašej firme cez prázdniny pracovať môj syn, ktorý je študent?

ÁNO môže, ale v zmysle zákona 473/2005 o súkromnej bezpečnosti §48 odst. 1, môže fyzickú ochranu vykonávať len osoba, ktorá

a) dosiahla 18 rokov;

b) je spôspbilá na právne úkony v plnom roszahu;

c) je bezúhonná;

d) je spoľahlivá;

e) je zdravotne spôsobilá;

f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

http://www.sbsjager.sk/zamestnanie

 

Kde získam preukaz odbornej spôsobilosti, aby som  sa mohol zamestnať v SBSke ?

Preukaz odbornej spôsobilosti získate v našej dcérskej spoločnosti Security School. Kontakt na pani Fričovú je 0948 437 222, alebo  skoleniesbs@gmail.com , alebo www.securityschool.sk .

 

Ako budem vedieť či Vaši členovia zásahovej jednotky boli naozaj skontrolovať pri alarme moju chatu?

Naše služobné zásahové vozidlá majú inštalovaný OnLinemonitoring od spoločnosti www.demotech.sk. Počas jazdy zásahového vozidla mobilná jednotka umiestnená vo vozidle zisťuje pomocou satelitného GPS prijímača zemepisnú polohu a rýchlosť auta. Tieto údaje zasiela v pravidelných intervaloch cez GPRS dátové spojenie na centrálny server, kde sa zapisujú do databázy. Každý náš klient môže požiadať o výpis udalostí. Takto bude vedieť ako rýchlo prišli naši členovia zásahových jednotiek v zásahových vozidlách na Vašu chatu a ako dlho tam zostali.

 

Chcem si zaobstarať alarm do rodinného domu, čo znamená nočné stráženie?

Moderný elektronický zabezpečovací systém (EZS) je možné rozdeliť na niekoľko nezávisle ovládaných podsystémov. Toto je možné využiť napríklad pri strážení dielne, garáže, zimnej záhrady, prízemia rodinného domu alebo časti domu v ktorej sa nepohybujete. Moderné EZS poznajú „nočné stráženie“. Využívajú sa najmä v rodinný domoch, kde sa spí v podkrovných izbách. V poslednej dobe totiž rastie počet vykradnutých prízemných častí napriek tomu, že majitelia spia na poschodí. Do vchodových dverí a okien na prízemí sa nainštalujú magnetické kontakty. Pri nočnom strážení objektu sa deaktivujú niektoré z pohybových detektoroch vo vnútri rodinného domu napr. v spálni, v chodba, vo WC ostarné detektory sú aktívne. Ak sa majiteľ domu pozabude a pohybom aktivuje niektoré z pohybových detektorov nič závažné sa nedeje. Klávenica sa rozsvieti a akusticky upozornuje majiteľa, aby vložil deaktivačný kód do klávesnice. Zatiaľ nie je vyhlásený alarmový poplach a vonkajšia siréna je ticho v kľude. Ale ak zlodej otvorí dvere, alebo okno na prízemí z vonkajšej strany domu, alarmový poplach sa spustí okamžite. Ak je rodinný dom napojený na pult centralizovanej ochrany na pomoc k Vám vyráža zásahová jednotka na zásahových vozidlách. Ak sa chcete viac dozvedieť ohľadom "rodinných alarmov" v sídle našej spoločnosti máme inštalované na stene funkčné skúšobné tablo so zabezpečovačkou, môžete sa prísť s ňou zoznámiť a pohrať sa :-)

 

Dokážete naprogramovať v zabezoečovacích ústredňach funkciu "NÁTLAK" ? Aká to je funkcia ?

ÁNO, moderné zabezpečovacie systémy majú funkciu NÁTLAK. Používa sa v takých situáciách ohrozenia, keď bol užívateľ (majiteľ domu) prinútený páchateľom na vloženie kódu do klávesnice pod nátlakom, aby vypol zabezpečovaciu ústredňu v rodinnom dome. Po zadaní tohto kódu sa spustí tichý poplach, ktorý je zaslaný na pult centralizovanej ochrany našej bezpečnostnej služy. Na objekt je okamžite vyslaná zásahová jednotka. Kódom nátlak sa nezapína/nevypína zabezpečovací systém v rodinnom dome, slúži výhradne v prípade prepadu majiteľa.