Otváranie a zatváranie objektov

Až 75 % krádeží a prepadnutí je vykonaných v čase, keď zamestnanci otvárajú alebo zatvárajú objekt. Preto naša spoločnosť poskytuje službu otváranie a zatváranie rizikových objektov. Poskytujeme službu – výjazd zásahovej jednotky, ktorá objekt otvorí (odomkne, odkóduje) alebo zatvorí (uzamkne, zakóduje). Taktiež v prípade potreby poskytujeme asistenciu a ochranu pri zatváraní objektu a odprevadenie Vás alebo Vášho zamestnanca. Ak ľudia vidia takúto asistenciu vykonávanú pracovníkom SBS, majú väčší rešpekt pred Vašou prevádzkou.

Ak máte svoju prevádzku vo výstavbe alebo krátko pred otvorením a vstupujú do nej tretie osoby (stavební pracovníci, dodávatelia tovaru a pod.), poskytneme Vám ochranu tovaru alebo stavebného materiálu, ktorý sa nachádza v objekte. Zásahová jednotka otvorí a zabezpečí vstup do takéhoto objektu a po ukončení prác vykoná dôkladnú obhliadku objektu, zakóduje a uzatvorí objekt.  Je to efektívny spôsob ochrany, ktorý ušetrí Vaše peniaze a čas.