Pre seniorov

Žijete osamote a v prípade núdze si neporadíte sami?

Ponúkame Vám TIESŇOVÉ VOLANIE PRE SENIOROV.

Pomocou tiesňové tlačidla privoláte SBS, ktorá vyrieši Váš problém

  • v prípade rizika pádu alebo iného úrazu
  • v prípade násilného prepadnutia
  • v prípade vzniku požiaru
  • v prípad, ak Vám doma zazvoní podvodník
  • v prípade nečakanej mimoriadnej situácie

Táto služba je určená najmä starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc opatrovateľov, vedia sa teda o seba postarať, no pri ich veku je najmä psychickou oporou, mať doma zariadenie, ktorým dokážu okamžite privolať pomoc. Naše služby poskytujeme v celom regióne Liptova.