Naše uniformy SBS

Uniforma - SBS JÁGER- ochrana osôb a majetku.

Všetci naši zamestnanci majú uniformu v zmysle zákona č.473/2005 Z.z.