Nedajte zlodejom šancu

Nedajte zlodejom šancu! Ochránime aj Váš majetok. Zásahové jednotky súkromnej bezpečnostnej služby JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o., sú v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Na preverenie poplachového signálu je vyslaná dvojčlenná hliadka, ktorá čaká na podnet, kedy Vám pomôžu pri ochrane Vášho majetku. O každom poplachovom signáli Vás bude informovať operačný pracovník, ktorý obsluhuje pulty centralizovanej ochrany. Vyskúšajte nebudete ľutovať.