Elektronická ochrana objektov

ELEKTRONICKÁ OCHRANA OBJEKTOV – začína odborným nainštalovaním elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) do Vášho objektu(ľudovo povedané „zabezpečovačka“). Takto pripravený objekt sa prostredníctvom rôznych komunikátorov(internet, pevná linka, sms-ka, GPRS) pripojí na dispečing pultu centralizovanej ochrany (PCO), kde vyškolený operačný pracovník prostredníctvom počítačov dokáže komunikovať s konkrétnym stráženým objektom.

V prípade, že Váš objekt hlási nedovolené vonkajšie narušenie spôsobené napríklad zlodejmi, operačný pracovník PCO okamžite vysiela do chráneného objektu motorizovanú zásahovú jednotku v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.Všetky naše služobné motorové vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, ktorý zaznamenáva aktuálnu polohu členov zásahovej jednotky. Takto operatívne dokáže operačný pracovník PCO okamžite vyslať na preverenie chráneného objektu najbližšiu zásahovú jednotku.

Každému zákazníkovi, ktorého objekt je napojený na PCO, môžeme na požiadanie vytlačiť  podrobný výpis udalostí z jeho objektu (čas zakódovania a odkódovania objektu, poplach v objekte a pod. ), alebo fyzicky kontrolovať zapnutie (vypnutie) elektronického zabezpečovacieho systému v objekte v dohodnutom čase. Napríklad operačný PCO telefonicky informuje majiteľa objektu, že v stanovenej hodine objekt nie je v ochrane, čo môže byť spôsobené nedbalosťou zamestnancov, alebo že zamestnanci sú v objekte aj po pracovnom čase a pritom by tam nemali byť.

Naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky (dispečing PCO je v Liptovskom Mikuláši, spolupracujeme s externými zásahovými jednotkami na celom území Slovenska). Základne zo zásahovými jednotkami máme v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Novopripojený objekt môže vyskúšať služby PCO zadarmo po dobu 30dní. Každý náš zákazník, ktorý dodá nového klienta do strediska PCO, automaticky získava zľavu -20% z mesačného paušálu svojho objektu.

Tešíme sa, že využívate naše služby, ktoré Vám poskytujeme už od roku 1995.