Pult centralizovanej ochrany

Špecializované pracovisko s nepretržitou prevádzkou, ktoré je schopné monitorovať akýkoľvek objekt so systémom...

Strážna služba

Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osoby alebo majetku.

Technická služba

Technická služba je vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov...

Otváranie a zatváranie objektov

Až 75 % krádeží a prepadnutí je vykonaných v čase, keď zamestnanci otvárajú alebo zatvárajú objekt.